محصولات ویژه

آخرین محصـولات

مرکز آزمون عادی دورآزمون ParsExam Test Center

قیمت : 100,000 تومان

افزودن به سبد خرید

مرکز آزمون حرفه ای دورآزمون ParsExam Professional Test Center

قیمت : 1,000,000 تومان

افزودن به سبد خرید

مدرک 7 مهارت ICDL از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

قیمت : 780,000 تومان

افزودن به سبد خرید

مدرک تک مهارت ICDL از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

قیمت : 150,000 تومان

افزودن به سبد خرید

کارت آزمون بنفش (100 هزار تومانی)

قیمت : 100,000 تومان

افزودن به سبد خرید

نرم افزار دورآزمون برای برگزاری آزمونهای عملی و تستی آنلاین

قیمت : رایگان

افزودن به سبد خرید

محیط مجتمع Smily Studio (رایگان)

قیمت : رایگان

افزودن به سبد خرید

مجموعه تصاویر Smily Clipart (رایگان)

قیمت : رایگان

افزودن به سبد خرید

کتابخوان دیجیتالی Smily eBook Reader

قیمت : رایگان

افزودن به سبد خرید

کنترل چک و حسابهای بانکی

قیمت : 150,000 تومان

افزودن به سبد خرید

کتابداری پاپیروس

قیمت : 150,000 تومان

افزودن به سبد خرید

مرورگر اینترنت Smily Explorer

قیمت : 100,000 تومان

افزودن به سبد خرید

ویرایش تصاویر Smily PhotoShop

قیمت : 100,000 تومان

افزودن به سبد خرید

بانک اطلاعاتی Smily Access

قیمت : 100,000 تومان

افزودن به سبد خرید

برنامه سازی و تولید محتوا Smily Visual ParsLogo

قیمت : 100,000 تومان

افزودن به سبد خرید

ارائه مطلب Smily PowerPoint

قیمت : 100,000 تومان

افزودن به سبد خرید